Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

RODINNÝ DOM TRNOVÉ

Family house in Trnové

Dátum Date     06 | 2023

Klient Client     súkromný investor private investor

Autor Author    Ing. Marek Weiss

Návrh štúdie a projekt pre stavebné povolenie rodinného domu v obci Trnové pri Žiline.
 
Architectural study and project for a building permit for a family house in the village of Trnové near Žilina city.