Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

architektonická štúdia
PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

V prípadoch kedy z územného plánu nie sú zrejmé všetky podmienky pre umiestnenie stavby realizujeme projekt pre územné rozhodnutie.

PROJEKTY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Základnou požiadavkou pre získanie stavebného povolenia je mať vypracovaný projekt pre stavebné povolenie, ktorý je v súlade so stavebným zákonom a vyhláškami SR.

PROJEKT REALIZÁCIE STAVBY

Jedná sa o komplexnejší projekt, ktorý sa zameriava na náročnejšie detaily, ktoré je potrebné zhotovovať počas výstavby. Realizačný projekt už teda rieši a kategorizuje jednotlivé konštrukcie podrobnejšie. Súčasťou takýchto projektov bývajú podrobné výkazy napr. okien a dverí, klampiarskych, zámočníckych prác a pod.

PROJEKT DROBNEJ STAVBY NA OHLÁSENIE

Vypracujeme Vám tiež projekt drobnej stavby, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 m² alebo podzemnej stavby, ak jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m, príp. oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.

REKONŠTRUKCIE STAVIEB

Rovnako ako pri novostavbách, tak aj pri starých stavbách v prípade významnej obnovy, alebo rekonštrukcie je potrebné stavebné povolenie. Vieme teda rovnako zabezpečiť aj projekt rekonštrukcie pre stavebné povolenie

TVORBA 3D MODELOV BUDOV

Okrem klasického 3D modelovania v digitálnej sfére prenášame naše nápady a projekty do skutočných modelov vytvorených 3D tlačou.

VIZUALIZÁCIE EXTERIÉR

Trojrozmerná simulácia budúceho objektu. Prenesenie do grafickej podoby vhodnej na prezentovanie, výber materiálov alebo zmena typológie.

VIZUALIZÁCIE INTERIÉR

Tvoríme originálny dizajn šitý na mieru, ktorý nie je len moderný, ale hlavne funkčný. Pri tvorbe využívame materiály, ktoré citlivo a vkusne prispôsobujeme dnešným trendom. Radi sa držíme minimalizmu a pri návrhoch využívame celistvosť plôch. Vieme tiež zakomponovať moderné vychytávky v priestore a prípravu na SMART technológiu.