Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

CENNÍK PROJEKČNÝCH PRÁC, VIZUALIZÁCIÍ A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA POZOSTÁVAJÚCI Z VYTVORENIA IDEÁLNEJ DISPOZÍCIE A VIZUÁLNEJ STRÁNKY CELEJ BUDOVY. PRI NAVRHOVANÍ SA ZAMERIAVAME NA FUNKČNOSŤ, JEDNODUCHOSŤ A KLADIEME DÔRAZ NA VÝBER SPRÁVNYCH MATERIÁLOV.

OD 10 € / m²

(KOMPLETNÝ NÁVRH PROJEKTU NA FORMÁTE A4, KTORÝ ZAHŔŇA SITUÁCIU RD NA POZEMKU, PÔDORYSY PODLAŽÍ, REZ, POHĽADY V 2D, POHĽADY 3D EXTERIÉR, MATERIÁLOVÉ VARIÁCIE, SPRIEVODNÚ SPRÁVU.)

 

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

V PRÍPADE, ŽE SA ROZHODNETE POSTAVIŤ DOM, BUDETE POTREBOVAŤ PROJEKT, KTORÝ SLÚŽI, AKO ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.

OD 26 € / m²

(VYPRACOVANIE PROJEKTU JE MOŽNÉ NA ZÁKLADE ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE, ALEBO NA ZÁKLADE KONKRÉTNEJ FUNKČNEJ A JASNEJ PREDSTAVY INVESTORA, KTORÁ JE DOLOŽENÁ ALE ASPOŇ O PÔDORYS)

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

PROJEKT SLÚŽI AKO NA ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, TAK UŽ AJ NA SAMOTNÚ REALIZÁCIU STAVBY. KOMPLEXNEJŠÍ PROJEKT, ZAMERIAVAJÚCI SA NA NÁROČNEJŠIE DETAILY, KTORÉ JE POTREBNÉ ZHOTOVOVAŤ POČAS VÝSTAVBY. REALIZAČNÝ PROJEKT UŽ TEDA RIEŠI A KATEGORIZUJE JEDNOTLIVÉ KONŠTRUKCIE PODROBNEJŠIE. SÚČASŤOU TAKÝCHTO PROJEKTOV BÝVAJÚ PODROBNÉ VÝKAZY NAPR. OKIEN A DVERÍ, KLAMPIARSKYCH, ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ A POD.

KALKULÁCIA CENY PO ÚVODNEJ KONZULTÁCII

(VYPRACOVANIE PROJEKTU JE MOŽNÉ NA ZÁKLADE ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE ALEBO, NA ZÁKLADE PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, ALEBO NA ZÁKLADE KONKRÉTNEJ FUNKČNEJ A JASNEJ PREDSTAVY INVESTORA, KTORÁ JE DOLOŽENÁ ALE ASPOŇ O PÔDORYS)

VIZUALIZÁCIE

VIZUALIZÁCIA EXTERIÉR

VIEME VÁM VYHOTOVIŤ TROJROZMERNÚ SIMULÁCIU BUDÚCEHO OBJEKTU, PRIČOM VÁM JU PRENESIEME DO GRAFICKEJ PODOBY. POMOCOU VIZUALIZÁCIE EXTERIÉRU VÁŠHO BUDÚCEHO DOMU SI VIETE PREDSTAVIŤ, AKO BUDE VÁŠ DOM S JEDNOTLIVÝMI MATERIÁLMI VYZERAŤ, PRÍPADNE AKO HO NAJLEPŠIE MATERIÁLOVO A FAREBNE NAKOMBINOVAŤ.

OD 6 € / m²

(VYPRACOVANIE VIZUALIZÁCIE JE MOŽNÉ NA ZÁKLADE ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE,PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, ALEBO NA ZÁKLADE KONKRÉTNEJ FUNKČNEJ A JASNEJ PREDSTAVY INVESTORA, KTORÁ JE DOLOŽENÁ ALE ASPOŇ O PÔDORYS, REZ A POHĽADY OBJEKTU.)

VIZUALIZÁCIA INTERIÉR

TVORÍME ORIGINÁLNY DIZAJN ŠITÝ NA MIERU, KTORÝ NIE JE LEN MODERNÝ, ALE HLAVNE FUNKČNÝ. PRI TVORBE VYUŽÍVAME MATERIÁLY, KTORÉ CITLIVO A VKUSNE PRISPÔSOBUJEME DNEŠNÝM TRENDOM. RADI SA DRŽÍME MINIMALIZMU A PRI NÁVRHOCH VYUŽÍVAME CELISTVOSŤ PLÔCH. VIEME TIEŽ ZAKOMPONOVAŤ MODERNÉ VYCHYTÁVKY V PRIESTORE A PRÍPRAVU NA SMART TECHNOLÓGIU.

DENNÁ ZÓNA 12 € / m² (KUCHYŇA, OBÝVACIA IZBA)

NOČNÁ ZÓNA 19 € / m² (SPÁLŇA, DETSKÁ IZBA)

HYGIENICKÉ MIESTNOSTI 35 € / m² (KÚPEĽŇA, WC, PRÁČOVŇA)

KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY 10 € / m² (CHODBA, ZÁDVERIE, SCHODISKO)

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

CHCETE SA POPRECHÁDZAŤ PO VAŠOM DOME, KTORÝ EŠTE NIE JE POSTAVENÝ? PRESNE TO VÁM PONÚKA VIRTUÁLNA REALITA! VÁŠ NEPOSTAVENÝ DOM MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ  A POPRECHÁDZAŤ SA V ŇOM A TAK ISTO AJ OKOLO DOMU. VIETE SI LEPŠIE UVEDOMIŤ PRIESTOROVÚ PREDSTAVIVOSŤ, AJ KEĎ STENY VÁŠHO DOMU EŠTE NIE SÚ POSTAVENÉ, NEMUSÍTE SA BÁŤ TOHO, ŽE VÁM PÔDORYS, PRÍPADNE HOTOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA NEPONÚKA DOSTATOČNE VEĽKÝ PRIESTOR NA BÝVANIE. S TÝMTO NÁZOROM SA TOTIŽ ČASTO STRETÁVAME, ŽE ĽUDIA SA PRI POHĽADE NA ZÁKLADOVÚ DOSKU ZĽAKNÚ, ŽE ICH DOM JE AKÝSI MALÝ.

INTERIÉR 45 € / MIESTNOSŤ

EXTERIÉR 55 € / 1 BOD PREHLIADKY

ANIMÁCIA

PRIPRAVÍME VÁM ANIMÁCIU PRELETU PRIESTOROM, V KTOREJ SA V RÁMCI SCÉNY POHYBUJÚ INÉ OBJEKTY, AKO NAPRÍKLAD AUTÁ, ĽUDIA, ZVIERATÁ A STROMY. TAKÁTO ANIMÁCIA JE AKO STVORENÁ NA PREZENTÁCIU DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU. DO ANIMÁCIE JE ZAKOMPONOVANÁ HUDBA A POPISNÉ TEXTY, KTORÉ POSKYTUJÚ KONKRÉTNEJŠIE INFORMÁCIE O PROJEKTE.

OD 1000 € / V ZÁVISLOSTI OD VEĽKOSTI OBJEKTU

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

AUTORSKÝ DOZOR

KONTROLA SÚLADU S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIU, KONZULTOVANIE A SCHVAĽOVANIE ZMIEN A ÚPRAV NA STAVBE, POSKYTOVANIE STANOVÍSK A VYSVETLENÍ KU KOLAUDAČNÉMU KONANIU

30 € / hod

(CENA JE ÚČTOVANÁ ZA KAŽDÚ ZAČATÚ HODINU VRÁTANE ČASU DOPRAVY NA STAVBU)

STAVEBNÝ DOZOR

LEN PRE JEDNODUCHÉ STAVBY

KONTROLA SPÔSOBU A POSTUPU VÝSTAVBY PODĽA SCHVÁLENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A STAVEBNÉHO POVOLENIA, PRIEBEŽNÁ KONTROLA ČASTÍ DIELA PRED ICH ZAKRYTÍM ALEBO ZAMEDZENÍM PRÍSTUPU VÝSTAVBOU, PREBERANIE HOTOVÝCH PRÁC A KONTROLA ODSTRAŇOVANIA CHÝB, KONTROLA SPRÁVNOSTI POUŽITIA NAVRHNUTÝCH MATERIÁLOV, KONŠTRUKCIÍ A PRÁC, KONTROLA VEDENIA STAVEBNÉHO DENNÍKA

40 € / hod

(CENA JE ÚČTOVANÁ ZA KAŽDÚ ZAČATÚ HODINU VRÁTANE ČASU DOPRAVY NA STAVBU)

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

V PRÍPADE AK SI SAMI NETRÚFATE, ALEBO NEMÁTE ČAS VYBAVIŤ POTREBNÉ DOKUMENTY NA ZÍSKANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA, STAVEBNÉHO POVOLENIA A KOLAUDÁCIE, PRENECHAJTE TÚTO STAROSŤ NÁM A MY TO ZA VÁS VYBAVÍME.

OD 750 € / V ZÁVISLOSTI OD DRUHU PROJEKTU

(CENA NEZAHŔŇA POPLATKY ZA VYJADRENIA POTREBNÉ K ZÍSKANIU ROZHODNUTIA/ POVOLENIA ANI POPLATKY ZA GEOMETRICKÝ PLÁN, OSVEDČENIE PODPISOV A INÉ POPLATKY SPOJENÉ S ÚZEMNÝM, STAVEBNÝM A KOLAUDAČNÝM KONANÍM)

INDIVIDUÁLNE ZMENY

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA I KONZULTÁCIE A ZMENY V RÁMCI ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE SÚ ZADARMO!

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

  • ZMENA VEĽKOSTI, PRÍPADNE DOPLNENIE OKNA / PRIČOM SA MUSIA MENIŤ PÔDORYSY, POHĽADY, REZY, VÝKAZY OKIEN, ALE AJ VÝPOČET TEPELNÝCH STRÁT 40 €
  • POSUN DVERÍ, ALEBO SAMOTNEJ PRIEČKY, V PRÍPADE ŽE NEOVPLYVŇUJE VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE, AKO VODOVOD, VYKUROVANIE A ELEKTROINŠTALÁCIU ALEBO KANALIZÁCIU 20 €

INDIVIDUÁLNA CENA ZA ZMENU

  • POSUN OBVODOVEJ STENY, PRI KTOREJ SA MUSÍ MENIŤ SKORO CELÝ PROJEKT VRÁTANE INŠTALÁCIÍ A STRECHY
  • POSUN PRIEČKY, ALEBO DVERÍ, KTORÝ OVPLYVŇUJE VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE
  • ZMENA TVARU, SKLONU ALEBO KONŠTRUKCIE STRECHY | ZASAHUJE SA AJ DO ZMENY CELÉHO PÔDORYSU STRECHY, REZY, POHĽADY, PROJEKT STATIKY, BLESKOZVODY

10 % Z CELKOVEJ CENY | FÁZA PRED ZADANÍM OSTATNÝM PROFESIÁM

ORIENTAČNE 20 % Z CELKOVEJ CENY | FÁZA PO ZADANÍ OSTATNÝM PROFESIÁM

|ZMENY PO ZADANÍ PROFESIÁM – CENA ZÁVISÍ OD DOTKNUTÝCH PROFESIÍ, KTORÉ MUSIA ZMENU ZOHĽADNIŤ|

VIZUALIZÁCIA EXTERIÉR

ZMENA VO VÝŠKE 30 % Z CELKOVEJ SUMY VIZUALIZÁCIE  SA ZAPOČÍTAVA V PRÍPADE POTREBY INDIVIDUÁLNEJ ZMENY PO ODOVZDANÍ FINÁLNEJ VIZUALIZÁCII.

VIZUALIZÁCIA INTERIÉR

ZMENA VO VÝŠKE 30 % Z CELKOVEJ SUMY VIZUALIZÁCIE PODĽA POČTU MENENÝCH MIESTNOSTÍ, SA ZAPOČÍTAVA V PRÍPADE POTREBY INDIVIDUÁLNEJ ZMENY PO ODOVZDANÍ FINÁLNEJ VIZUALIZÁCIE.

VIRTUÁLNA REALITA | ANIMÁCIA

ZMENA PRED POSTPRODUKCIOU  30 % Z CELKOVEJ SUMY

ZMENA PO POSTPRODUKCII 60 % Z CELKOVEJ SUMY

 

UPOZORNENIE: KAŽDÁ INDIVIDUÁLNA ZMENA PREDLŽUJE LEHOTU DODANIA PROJEKTU V ZÁVISLOSTI OD JEJ ROZSAHU.