Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

RODINNÝ DOM LYSICA

FAMILY HOUSE LYSICA

Dátum Date    12 | 2023

Klient Client    Súkromný investor     

Autor Author   Ing. arch. Viera Chodelková                

Projektant Projectant Ing. Matúš Pisár

Projekt pre stavebné povolenie rodinného domu a vizualizácie na základe zadania a architektonickej štúdie od pani architektky Ing. Arch. Viery Chodelkovej.

The project for the building permit of a family house and visualization based on the assignment and architectural study by the architect Ing. Arch. Viera Chodelková.