Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

NOVOSTAVBA ADMINISTRATÍVNO-SKLADOVÝCH PRIESTOROV

NEW BUILDING ADMINISTRATIVE-STORAGE PREMISES

Dátum Date    03 | 2023

Klient Client    NEBBIA, s. r. o.                      

Autor Author   Ing. Matúš Pisár

 

Projektová dokumentácia pre získanie stavebného povolenia pre spoločnosť NEBBIA.

Project documentation for obtaining a building permit for NEBBIA.