Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

Dátum:  05 | 2020

Vypracovanie vizualizácií exteriéru IBV Diaková v blízkosti okresného mesta Martin. V lokalite je navrhnutých 12 domov v dvoch radoch po 6 domov.

Autorom projektu je Ing. arch. Igor Klein, aut. arch.