Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

DEKANÁT UNIZA SjF

Dátum:  06 | 2022

Klient:    UNIZA SjF

Autor návrhu:    Ing. Arch. Viera Chodelková

Autor vizualizácie: Ing. Matúš Pisár

Vypracovanie vizualizácií interiéru kancelárií dekanátu strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA