Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

INTERIÉR DENNEJ ZÓNY RD VIŠŇOVÉ

DAY ZONE INTERIOR HOUSE

Dátum Date     09 | 2023

Klient Client     súkromný investor private investor

Autor Author    Mgr. Lucia Pisárová

Návrh a vizualizácia dennej zóny. 

Nášmu klientovi sme navrhli novú dispozíciu dennej zóny, zahŕňajúc (kuchyňu, jedáleň a obývaciu izbu), v rámci architektonickej štúdie novostavby rodinného domu a návrh sme preniesli do vizualizácie. Pri tvorbe interiéru sme sa ohľadom na preferencie klienta sme stavili na čisté tvary a minimalizmus.

Design and visualization of the day zone.

We proposed to our client a new layout of the living area, including (kitchen, dining room and living room) as part of an architectural study of a new family house, and we transferred the proposal to visualization. When creating the interior, we focused on clean shapes and minimalism, taking into account the client’s preferences.