Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY (RP)

Dokumentácia vychádza z projektu pre stavebné povolenie, ktorý je doplnený o riešenie detailov, výpisy klampiarskych a zámočníckych konštrukcií a ďalšie podrobnosti, ktoré sú potrebné pre riadnu realizáciu stavby.

CENA RP

INDIVIDUÁLNA CENA PODĽA ZLOŽITOSTI PROJEKTU

(KOMPLETNÝ NÁVRH PROJEKTU NA FORMÁTE A4, KTORÝ ZAHŔŇA SITUÁCIU RD NA POZEMKU, PÔDORYSY PODLAŽÍ, REZ, POHĽADY V 2D, POHĽADY 3D EXTERIÉR, MATERIÁLOVÉ VARIÁCIE, SPRIEVODNÚ SPRÁVU.)