Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE DSP

Dokumentácia slúži na získanie stavebného povolenia na navrhovanú stavbu, podkladom pre jej vypracovanie je Architektonická štúdia, alebo Dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Samotná tvorba projektu vychádza z požiadaviek stavebného zákona, vyhlášok, predpisov a noriem. našich skúsenosti a konzultácií s odborníkmi z danej oblasti.

OBSAH DSP

  • sprievodná správa

  • súhrnná technická správa

  • súhrnná technická správa