Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dokumentácia definuje umiestnenie stavby na pozemku, ako aj jej vzťah k okolitým stavbám a pozemkom. Podkladom na jej vypracovanie býva z pravidla Architektonická štúdia. Účelom tohto projektu je získanie územného rozhodnutia pre danú stavbu. Nutnosť jej vypracovania určuje náročnosť navrhovanej stavby, jej vplyv na svoje okolie a taktiež územný plán obce alebo zóny kde má byť stavba realizovaná.

OBSAH DUR

  • sprievodná správa

  • architektúra (situácia širších vzťahov, koordinačná situácia, pôdorysy, rezy, pohľady)

  • projekty prípojok na inžinierske siete

  • statické posúdenie

  • protipožiarna bezpečnosť stavby

  • dopravné riešenie

CENA DUR

OD 10 € / m²