Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

architektonická štúdia

Jedná sa o architektonický návrh podľa požiadaviek zákazníka pozostávajúci z vytvorenia ideálnej dispozície a vizuálnej stránky celej budovy. Pri navrhovaní sa zameriavame na funkčnosť, jednoduchosť a kladieme dôraz na výber správnych materiálov.

Našu architektúru najlepšie charakterizuje severská koncepčná jednoduchosť a materiálová pravdivosť.

proces a harmonogram štúdie

  • úvodné stretnutie

  • obhliadka pozemku

  • návrh objemu a dispozície

  • konzultácia návrhu

  • zapracovanie zmien

  • finalizácia a odovzdanie

cena architektonickej štúdie

OD 10 € / m²

(KOMPLETNÝ NÁVRH PROJEKTU NA FORMÁTE A4, KTORÝ ZAHŔŇA SITUÁCIU RD NA POZEMKU, PÔDORYSY PODLAŽÍ, REZ, POHĽADY V 2D, POHĽADY 3D EXTERIÉR, MATERIÁLOVÉ VARIÁCIE, SPRIEVODNÚ SPRÁVU.)