Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Jedná sa o architektonický návrh podľa požiadaviek zákazníka pozostávajúci z vytvorenia ideálnej dispozície a vizuálnej stránky celej budovy.

Pri navrhovaní sa zameriavame na funkčnosť, jednoduchosť a kladieme dôraz na výber správnych materiálov.

Pri tvorbe architektonickej štúdie je prvým krokom prediskutovať s klientom jeho predstavy a požiadavky. Následne sú po ich spracovaní vytvorené prvé škice, ktoré premietneme do dispozičného a hmotového zobrazenia.

V ďalšom kroku sú návrhy odprezentované zákazníkom s následným prípomienkovaním alebo zmenami.

Po doladení detailov je štúdia dopracovaná a odovzdaná zákazníkovi, prípadne je bez priameho odovzdania posunutá pre účely projekcie.

PROCES A HARMONOGRAM ŠTÚDIE

1
ÚVODNÉ STRETNUTIE
2
NÁVRH ŠTÚDIE
3
KONZULTÁCIA NÁVRHU, PRIPOMIENKOVANIE A ZMENY
4
ZAPRACOVANIE ZMIEN
5
ODOVZDANIE ŠTÚDIE

CENA ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE

OD 10 € / m²

(KOMPLETNÝ NÁVRH PROJEKTU NA FORMÁTE A4, KTORÝ ZAHŔŇA SITUÁCIU RD NA POZEMKU, PÔDORYSY PODLAŽÍ, REZ, POHĽADY V 2D, POHĽADY 3D EXTERIÉR, MATERIÁLOVÉ VARIÁCIE, SPRIEVODNÚ SPRÁVU.)