Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

TROJDOM VIŠŇOVÉ

Three houses Visnove

Dátum Date    09 | 2023

Klient Client    Súkromný investor                              

Autor Author   Ing. Katarína Ihnatišinová

Projektant Projectant Ing.Marek Weiss

Návrh radovej zástavby troch rodinných domov.

Proposal of terraced development of three family houses in the village of Visnove, Slovakia.