Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

0
úžitková plocha
0
zastavaná plocha
0
počet podlaží
0
počet obytných miestností

dátum 12 | 2023
klient súkromný investor
autor Ing. arch. Viera Chodelková        
projektový manažér Ing. Matúš Pisár
vypracoval Ing. Matúš Pisár
status v príprave výstavby

projekt pre stavebné povolenie rodinného domu a vizualizácie na základe zadania a architektonickej štúdie od architektky Ing. Arch. Viery Chodelkovej