Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

INTERIÉR NOVOSTAVBY REKREAČNEJ CHATY

Dátum Date     07 | 2023

Klient Client     súkromný investor private investor

Autor Author    Mgr. Lucia Pisárová

Nášmu klientovi sme navrhli dispozíciu spoločenskej miestnosti v rekreačnej chate.