Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

Dátum Date    07 | 2023

Klient Client    Súkromný investor                              

Autor Author   Ing. Matúš Pisár

Projektová dokumentácia pre získanie stavebného povolenia pre spoločnosť NEBBIA.

Project documentation for obtaining a building permit for NEBBIA.

SHOWROOM NEBBIA