Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

DVOJDOM VIŠŇOVÉ

TWO HOUSES VIŠŇOVÉ

Dátum Date    09 | 2023

Klient Client    Súkromný investor     

Autor Author   Ing. Katarína Ihnatišinová                   

Projektant Projectant Ing. Matúš Pisár

Návrh radovej zástavby dvoch rodinných domov.

Proposal of terraced development of two family houses in the village of Visnove, Slovakia.